В огледалото два бивола се срутили с рога. Небето проговорило: “Сложете им костюми на раета, пуснете ги в лозето и чакайте факелите да запалят”. После ще продума щъркел: “Важното е себе да запазят”.